sviedinio trajektorija

sviedinio trajektorija
sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra balistinė, jei sviedinys (kulka, mina, rankinė granata ir kt.) lekia veikiamas tik traukos ir oro pasipriešinimo jėgų. Vienodo horizontalaus nuotolio, bet skirtingų išlėkimo kampų trajektorijos yra gretutinės. Pagal išlėkimo kampo dydį būna ↑lėkštoji, ↑iškilioji ir ↑mortyrinė trajektorija. Zenitinės artilerijos sviedinio trajektorija būna tik kylančioji (neturi krintančiosios atkarpos). Sviedinio trajektorijos parametrus galima nustatyti ją matuojant arba apskaičiuoti išorinės balistikos formulėmis. Sviedinio trajektorija turi labai daug parametrų. atitikmenys: angl. projectile trajectory rus. траектория снаряда ryšiai: dar žiūrėkiškilioji trajektorija dar žiūrėklėkštoji trajektorija dar žiūrėkmortyrinė trajektorija dar žiūrėktrajektorijos elementai dar žiūrėktrajektorijos matavimas dar žiūrėktrajektorijų pluoštas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti trajektorija… …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyvinio sviedinio taikymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdymo būdas, kuriuo raketai (reaktyviniam sviediniui) suteikiami skriejimo parametrai (kryptis, greitis ir kt.), nukreipiantys ją į naikinamąjį priešo objektą. Raketos (reaktyvinio sviedinio) taikymas gali… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mortyrinė trajektorija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (minos) trajektorija, kurioje pakilimo kampas yra didesnis negu 45°. Minosvaidžio minos trajektorija visuomet būna mortyrinė, išskyrus tuos atvejus, kai šaudoma minomis tiesiogiai taikantis.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • projectile trajectory — sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra… …   Artilerijos terminų žodynas

  • траектория снаряда — sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra… …   Artilerijos terminų žodynas

  • trajectory — trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • траектория — trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Erdvėje judančio kūno taško (ppr. masės centro) brėžiama linija kurios nors koordinačių sistemos atžvilgiu. Trajektorijų linijos būna tiesės ir kreivės. Nejudamoje koordinačių sistemoje esanti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karo mokslo šaka, tirianti šaunamųjų pabūklų sandarą, savybes ir naudojimą. Pagrindinės artilerijos mokslo kryptys: ↑balistika, artilerijos ginklų ir šaudmenų sandaros pagrindai, sprogstamosios medžiagos ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery — artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karo mokslo šaka, tirianti šaunamųjų pabūklų sandarą, savybes ir naudojimą. Pagrindinės artilerijos mokslo kryptys: ↑balistika, artilerijos ginklų ir šaudmenų sandaros pagrindai, sprogstamosios… …   Artilerijos terminų žodynas

  • артиллерия — artilerija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karo mokslo šaka, tirianti šaunamųjų pabūklų sandarą, savybes ir naudojimą. Pagrindinės artilerijos mokslo kryptys: ↑balistika, artilerijos ginklų ir šaudmenų sandaros pagrindai, sprogstamosios… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”